Rocca-Group Oy, Vanha Harmaalinnantie 3, 28400 Ulvila, p. 020 757 1900

Paineilman laatumittaukset ja kuntoarviot

 

Paineilman laatu määritellään ISO standardin mukaisesti, jonka perusteella jokaisen yrityksen etuoikeutena on määritellä vaadittava paineilman laatu ja niin välttyä turhilta kustannuksilta ja tuotannollisilta ongelmilta. Lisäksi elintarvike- ja lääketeollisuudessa noudatetaan omia säädöksia, joiden varmistaminen on toiminnan kannalta kriittistä.

 

Roccan laadun varmistus asiantuntijapalvelu:

 

- mittaa ja analysoi nykyisen paineilman laatuluokituksen

- selvittää yrityksen toiminnassa vaadittavan laatuluokituksen

- tuottaa raportin yrityksen paineilmanlaadun nykytilanteesta, toimenpide-ehdotuksineen

 

Laatumittauksissa mittaamme mm:

 

Paineilman epäpuhtaudet

Näytteet lähetetään puolueettomaan laboratorioon, jossa näytteet analysoidaan ja saamme niistä raportit

 

Paineilman kastepiste

Teemme kastepistemittaukset omalla Vaisala DMT kastepistemittarilla.

 

Paineilman öljypitoisuus

Teemme öljypitoisuusmittaukset omalla öljypitoisuusmittauslaitteella.

Mittauksista teemme raportin, jossa kerromme mittaustulokset, tehtaanne paineilman laatuvaatimuksen, mittausten eron, sekä tarvittavat toimenpiteet jotta vaatimustaso saavutettaisiin.

 

ISO laatustandardit

Linkki taulukoihin.

 

Paineilman käyttö hengitysilmana.

Kompressoriasemilla, joissa on useita kompressoreita, mutta ei ole jatkuvaa valvontaa, voi sähkömoottori palaa ja ympäristöön pääsee myrkyllisiä kaasuja, jota muut kompressorit imevät sisäänsä ja siirtävät sen hengitysilmalinjaan. Voimme mitata tai asentaa jatkuvan CO2 mittauksen, joka valvoo ko. ongelmaa.

 

Kuntoarvioissa mittaamme mm:

 

Tehtaan paineilman kulutusmittaus, joka helpottaa mahdollisen uuden kompressorin mitoittamista

 

Yksittäiset kulutus-, ja painemittaukset käyttökohteille, joka helpottaa mahdollisen lisäsäiliön mitoittamista

 

Yksittäiset painemittaukset, jotka tallennetaan muistitikulle tai dataloggerille, eri puolilta tehdasta

 

Lämpökameramittaukset, jossa käytämme apuna yhteistyökumppanimme ammattitaitoa

 

Öljynäytteet, jotka analysoidaan puolueettomassa laboratoriossa

 

OTA YHTEYTTÄ 020 757 1900