Rocca-Group Oy, Vanha Harmaalinnantie 3, 28400 Ulvila, p. 020 757 1900

Paineilmakartoitukset ja korjaukset

 

Roccan ylivoimainen asiantuntijuus markkinoilla koostuu paineilmatekniikan kokonaisvaltaisesta osaamisesta jo vuosikymmenien ajalta. Niin paineilman tuottamisen, jälkikäsittelyn kuin putkiston ja loppukäyttökohteiden pneumatiikan ja instrumentoinnin syvällisen asiantuntemuksen avulla Rocca on auttanut satoja asiakkaita tehostamaan paineilman energiataloudellisuutta ja tuotannon luotettavuutta.

 

Paineilmasta menee keskimäärin hukkaan reilusti yli 30%. Jo pienetkin kartoitukset ja korjaukset ovat osoittautuneet kannattaviksi ja usein pelastaneet tuotannon mahdollisilta isommilta murheilta.

 

Kustannustehokkaimmillaan ulkopuolisen asiantuntijan puolueeton ja kokonaisvaltainen osaaminen on jatkuvana osana asiakkaidemme tuotannon ja kunnossapidon seurantaa ja tehostamista.

 

Rocca on paineilman energiatehokkuuden parantamisessa edelläkävijä Suomessa ja toteuttanut paineilmakartoituksia ja korjauksia eri asiakasryhmille niin kotimaassa kun ulkomailla.

 

Paineilmakartoituspalvelumme sisältää:

 

1. Asiakkaan lisäturvakoulutus Roccalle paineilman käyttökohteista

2. Perusmittaukset (tarvittaessa); Energia kWh, kulutus m3/min, paine bar, kastepiste ’C

3. Paineilma-aseman laitteiden analysointi.

4. Runkoverkoston analysointi: rakenne, vuodot ja epäkohdat.

5. Käyttöpään analysointi: komponentit, vuodot, väärät käyttötavat ja epäkohdat

6. Raportti toimenpide-ehdotuksineen

7. Korjaustoimenpiteet

8. Jälkitarkastukset ja mittaukset

 

Kaikilla työntekijöillämme on voimassa oleva työturvallisuuskortti.

 

Teemme myös vuotokartoituksia paineilma-, happi-, typpi- ja argonverkostoihin. esim. sairaalat. Kartoituksen apuvälineinä käytämme vuotojen kuuntelulaitetta ja tarvittaessa happimittareita

 

OTA YHTEYTTÄ 020 757 1900